TIETOSUOJASELOSTE SEKÄ VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ-, SOPIMUS- JA MAKSUEHDOT

SISÄLTÖ:
PINDORA OY – TIETOSUOJASELOSTE
VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT
VERKKOKAUPAN MAKSUEHDOT

PINDORA OY – TIETOSUOJASELOSTE

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan Pindora Oy:n (”Pindora” tai ”me”) suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, kun Pindora käsittelee Pindoran verkkosivuston käyttäjien ja Pindoran verkkosovelluspalveluna tarjoaman, Pindoran sähköisen älylukkosovelluksen hallintapaneelin (verkkosivusto ja verkkosovelluspalvelu jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) käyttäjien (verkkosivuston ja/tai verkkosovelluspalvelun käyttäjä, ”Käyttäjä” tai ”sinä”), henkilötietoja. Palvelun Käyttäjiin lukeutuvat älylukkosovelluksen käytön mahdollistavan Pindoran laitteen omistajat ja/tai pääkäyttäjät taikka muut tämän valtuuttamat verkkosovelluspalvelun loppukäyttäjät sekä verkkosivuston vierailijat ja/tai Pindoran verkkokaupan asiakkaat.

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Käyttäjille informaatiota heidän henkilötietojensa käsittelystä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679/EU (GDPR) artikloissa 13 ja 14 säädettyjen informointivelvoitteiden noudattamiseksi.

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää johtuen mm. henkilötietojen käsittelykäytännöissä tapahtuvista muutoksista tai muusta vastaavasta seikasta. Tietosuojaselosteen ajantasaisen version löydät verkkosivustoltamme www.pindora.fi. Pyrimme tiedottamaan Tietosuojaselosteeseen kulloinkin tehtävistä olennaisista muutoksista verkkosivustollamme.

Käyttäjä ymmärtää, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jonka osalta Pindora toimii rekisterinpitäjänä. Tässä Tietosuojaselosteessa ei oteta kantaa, eikä Pindora ole vastuussa, kolmansien osapuolien toimista ja käytännöistä liittyen yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Nimi: Pindora Oy
Y-tunnus: 2790322-6
Postiosoite: Veneentekijäntie 8, 00210 Helsinki, Suomi
Sähköposti: support@pindora.fi
Verkko-osoite: pindora.fi

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Käyttäjistä Palvelun tarjoamisen yhteydessä keräämämme henkilötieto voidaan jakaa neljään päätyyppiin: (i) Palvelun hallinnointitiedot; (ii) Pindoran laitteen maksutiedot; (iii) Pindoran laitteen loki- ja laitetiedot; ja (iv) analytiikkatiedot.

Palvelun hallinnointitiedot saadaan suoraan Käyttäjältä Palvelun käytön yhteydessä. Palvelun hallinnointietoja voidaan valtuutettujen loppukäyttäjien osalta kerätä myös suoraan pääkäyttäjältä, jonka valtuuttamana valtuutettu loppukäyttäjä käyttää Palvelua.

Pindoran laitteen tilaamiseen ja maksamiseen liittyvät maksutransaktio- ja korttitiedot saadaan suoraan Käyttäjältä kolmantena osapuolena toimivan maksupalveluntarjoajamme välityksellä Käyttäjän tilatessa ja maksaessa laitteen Pindoran verkkokaupassa.

Pindora kerää verkkokaupastamme tilatun Pindora-laitteen käytöstä syntyviä tietoja suoraan Käyttäjältä, kuten laitteen akkutietoja sekä verkkosovelluspalvelumme kautta käytettävän älylukon hallintajärjestelmän lokitietoja.

Keräämme automaattisesti Käyttäjän Palvelun käytöstä syntyviä analytiikkatietoja. Näitä analytiikkatietoja kerätään ns. aggregoidussa muodossa tarkoittaen sitä, että yksittäisen henkilön tunnistaminen tiedoista ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Tietyissä tilanteissa yksittäinen henkilö voi kuitenkin olla tunnistettavissa aggregoiduista tiedoista joko itsessään taikka yhdistettynä Palvelun hallinnointitietoihin taikka laite- ja lokitietoihin. Näissä tilanteissa analytiikkatieto on soveltuvien lakien mukaisesti henkilötietoa, ja sitä käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pindora voi käsitellä seuraavia henkilötietojen kategorioita Palvelussa:

Palvelun hallinnointitiedot:

 • etu- ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite;
 • henkilötunnus;
 • salasana;
 • pääkäyttäjän luomat omistajatunnisteet valtuutetuille loppukäyttäjille; ja
 • mahdollinen Käyttäjän antama Palvelua koskeva palaute ja arvostelut.

Pindoran laitteen maksutiedot:

 • maksutapa ja maksukortin numero (maksutavasta riippuen);
 • maksuaika;
 • toimitusosoite;
 • tilinumero (maksutavasta riippuen);
 • onnistuneiden tai keskeytyneiden ostojen tiedot (tilausnumero, kauppias, hinta);
 • mahdollisten maksupalautusten tiedot (tilanteen mukaan); ja
 • IP-osoite.

Pindoran laitteen loki- ja laitetiedot:

 • Pindoran laitteen käyttöön ja hallintapaneeliin liittyvät lokitiedot; ja
 • Pindoran laitteen akku- ja patteritiedot.

Analytiikkatiedot:

 • selaimen tyyppi ja versio;
 • kieliasetukset;
 • IP-osoite;
 • käyttöjärjestelmä
 • vierailuaika;
 • aikavyöhyke;
 • asetukset ja preferenssit;
 • Käyttäjän laitteen tyyppi ja malli (tietokone, puhelin vai tabletti); ja
 • tiedot Pindoran verkkosovelluspalveluun yhteydessä olevasta laitteesta (kuten HW-malli, laitteen identifikaationumero sekä käyttöjärjestelmä).

EVÄSTEET JA ANALYTIIKKATYÖKALUT

Käytämme tiettyjä teknologioita, mukaan lukien evästeitä, Käyttäjien Palvelun käytöstä ja Palvelussa vierailemisesta syntyvät analytiikkatiedon ja muun informaation keräämiseen ja tallentamiseen.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan laitteellesi mahdollistaen verkkosivustollamme vierailevien Käyttäjien tunnistamisen, Palvelumme käytön helpottamisen sekä aggregoidun tiedon keräämisen verkkosivustomme vierailijoista. Evästeiden käyttö auttaa meitä parantamaan Palveluamme sekä palvelemaan paremmin Käyttäjiä. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä Palvelumme räätälisöimiseksi sekä Käyttäjälle toimitettavan information kohdentamiseksi Käyttäjän yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetusten kautta taikka asettaa verkkoselaimensa lähettämään varoituksen aina, kun evästeitä yritetään asentaa Käyttäjän selaimelle. Seuraavat linkit tarjoavat apua evästeasetusten käyttämiseksi tietyissä suosituimmissa selaimissa:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Huomaathan, että tietyt Palvelumme osat eivät välttämättä toimi kunnolla tai asianmukaisesti, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Käytämme myös Google Analytics -palvelua analytiikkatiedon kokoamiseen ja raporttien koostamiseen Palvelun käytöstä. Mikäli haluat lisätietoa Google Analyticsin toiminnasta, ks. Google Analytics. Voit estää Google Analyticsin käytön seuraavalla selaimen add-on-työkalulla: Google Analytics opt-out add-on.

KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET
Käsittelyn tarkoitukset

Palvelumme tarjoamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (oikeusperusta: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota Palvelun Käyttäjillemme, sekä liiketoimintamme hallinnoimiseksi. Henkilötietoa voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Käyttäjiä kohtaan. Voimme myös käsitellä henkilötietoja mm. tarjotaksemme Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia tai pääsyn Palveluun.

Lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi (oikeusperusta: lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen)

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme hallinnoida ja täyttää lakisääteiset velvollisuutemme. Tämä sisältää henkilötietojen käsittelyä kirjanpidollisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi sekä niiden toimittamista toimivaltaisille viranomaisille.

Oikeudellisten vaateiden käsittelemiseksi ja oikeusprosessien hoitamiseksi (oikeusperusta: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä henkilötietoja liittyen oikeudellisten vaateiden käsittelyyn, saatavien perintään taikka oikeusprosesseihin. Voimme myös käsitellä henkilötietoja petosten ehkäisemiseksi, palvelujemme väärinkäytösten torjumiseksi sekä tietosisältöjen, järjestelmien ja verkkojen turvaamiseksi.

Viestintään ja markkinointiin (oikeusperusta: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme Käyttäjiimme yhteyttä koskien Palvelua sekä informoidaksemme Käyttäjiä Palvelun muutoksista. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja Palvelun markkinoimiseksi, esimerkiksi uutiskirjeiden muodossa.

Laadun parantamiseksi ja trendien analysoimiseksi (oikeusperusta: oikeutettu etu)

Saatamme käsitellä informaatiota koskien Palvelun käyttöä parantaaksemme palveluidemme laatua, esimerkiksi analysoimalla Palvelun käyttöön liittyviä ajankohtaisia trendejä. Niin pitkälle kuin mahdollista, suoritamme tällaista informaation käsittelyä aggregoidussa ja anonymisoidussa muodossa.

Käsittelyn oikeusperustat

Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja pääsääntöisesti Pindoran ja Käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Saatamme myös käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, esimerkiksi liittyen analytiikkaan ja markkinointiin. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme etukäteen huolellisesti omia intressejämme sinun yksityisyydensuojaasi vasten.

Jossain tapauksissa Käyttäjiltä saatetaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisessa tapauksessa, oikeusperusta käsittelylle on suostumus. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

KANSAINVÄLISET TIETOJENSIIRROT

Pindora säilyttää henkilötietoja Euroopan talousalueella eikä siirrä Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli Pindora jatkossa siirtäisi henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tai tarjoaisi niihin pääsyn Euroopan talousalueen ulkopuolelta, johtuen mm. Pindoran palveluntarjoajien maantieteellisesta sijainnista, varmistamme kaikissa tilanteissa sen, että Käyttäjien henkilötiedot ovat riittävän tietosuojan tason piirissä. Tarjoamme riittävän tietosuojan tason Euroopan talousalueen ulkopuolelle siirrettäville henkilötiedoille tekemällä palveluntarjoajiemme kanssa sopimuksellisia järjestelyitä, jotka perustuvat Euroopan komission tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin tai vastaaviin järjestelyihin.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille Pindoran organisaation ulkopuolelle, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Tarpeellisuus tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi

Siinä määrin kuin kolmansilla osapuolilla on tarve saada pääsy henkilötietoihin Palvelun toteuttamiseksi, Pindora on varmistanut asianmukaisilla organisatorisilla ja sopimusoikeudellisilla keinoilla sen, että henkilötietoja käsitellään yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi soveltuvien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa Pindoran organisaation ulkopuolella, jos meillä on vilpittömässä mielessä syytä uskoa, että henkilötietojen käyttö on ehdottoman tarpeen: (i) lain, viranomaisten määräysten tai tuomioistuimen määräysten noudattamiseksi; (ii) petosten, teknisten ongelmien tai turvallisuusuhkien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Pindoran, Käyttäjien tai yleisön intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi soveltuvan lain mukaisesti. Informoimme Käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan tällaisest siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetut palveluntarjoajat

Saatamme jakaa henkilötietoja niille valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka toteuttavat Pindoralle palveluita (mukaan lukien datan säilytyspalvelut sekä myynti-, markkinointi- ja tukipalvelut). Kaikki sopimuksemme näiden palveluntarjoajien kanssa sisältävät asianmukaiset ehdot henkilötietojen turvaamiseksi, joiden nojalla mm. henkilötietojen käyttö rajataan vain sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja valtuutettu palveluntarjoaja sitoutetaan noudattamaan vähintään yhtä tiukkoja tietosuoja- ja turvallisuusstandardeja kuin mitä tämän Tietosuojaselosteen ehdoissa asetetaan.

Muut oikeutetut syyt

Mikäli Pindora on yritys- tai liiketoimintakaupan osapuolena, voimme siirtää henkilötietoja asianosaiselle kolmannelle osapuolelle. Turvaamme näissä tilanteissa aina henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme niin pian kuin mahdollista myös kaikille Käyttäjille henkilötietojen siirron ajankohdasta taikka siitä ajankohdasta, josta lukien Käyttäjien henkilötietojen sovelletaan eri tietosuojaselostetta.

Nimenomainen suostumus

Saatamme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa Pindoran organisaation ulkopuolella muista kuin edellä mainituista syistä, mikäli meillä on tähän Käyttäjän nimenomainen suostumus. Käyttäjälle on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Anonyymi ja aggregoitu tieto

Huomaathan, että edellä mainitut periaatteet koskien tiedon luovutuksia soveltuvat vain henkilötietoon. Saatamme luovuttaa aggregoitua tietoa kolmansille osapuolille, mutta vain siinä tilanteessa, että tällainen aggregoitu tieto on anonyymiä eikä sisällä henkilötietoja.

SÄILYTYSAJAT

Pindora ei säilytä henkilötietoja pidempiä aikoja kuin on lain nojalla sallittua, ja joka tapauksessa henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeellista Palvelun tai sen osan tarjoamiseksi Käyttäjille. Säilytysaika riippuu informaation luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Tästä johtuen maksimisäilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoitusten välillä.

Lähtökohtaisesti Pindora poistaa Käyttäjäkohtaiset Palvelun hallinointitiedot sekä Pindoran laitteen loki- ja laitetiedot seitsemän (7) päivän kuluessa Palvelun käytön päättymisestä.

Pindoran laitteen maksutietoja säilytetään kulloinkin soveltuvan kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaisesti.

Palvelun käyttöön liittyviä analytiikkatietoja säilytetään ainoastaan sen ajan kuin säilyttäminen on kohtuullisesti arvioiden tarpeellista.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy Pindoran käsittelemiin henkilötietoihisi. Voit olla meihin yhteydessä, niin kerromme sinulle, mitä henkilötietoa olemme keränneet ja mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi johtaa siihen, että sinulla on vähemmän vaihtoehtoja käyttäessäsi palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritettujen käsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia sellaisten säilyttämiemme henkilötietojesi oikaisemista, jotka ovat epätarkkoja tai virheellisiä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Noudatamme pyyntöäsi, jollei meillä ole hyväksyttävää perustetta olla poistamatta henkilötietojasi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä muihin kuin Palveluiden toteuttamiseen tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseen liittyviin tarkoituksiin. Mikäli vastustat henkilötietojesi käsittelyä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, voi vastustus johtaa siihen, että sinulla on vähemmän vaihtoehtoja Palvelumme käyttämiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun tietojen poistamiseen, oikaisemiseen tai käsittelyn vastustamiseen liittyvää pyyntöäsi käsitellään ja/tai meillä ei ole hyväksyttävää perustetta käsitellä henkilötietojasi. Rajoittaminen voi johtaa siihen, että sinulla on vähemmän vaihtoehtoja Palvelumme käyttämiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttämisestä

Käyttäjä voi hyödyntää yllä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä Pindoralle kirjeen tai sähköpostin yllä mainittuihin osoitteisiin. Saatamme pyytää sinulta tässä tilanteessa ylimääräisiä tietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Pidätämme oikeuden hylätä pyynnöt, jotka ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

SUORAMARKKINOINTI

Huolimatta mahdollisesta etukäteissuostumuksesta suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin tai suoramarkkinointitarkoituksiin suoritettavaan profilointiin ottamalla yhteyttä yllä mainittuihin osoitteisiin tai käyttämällä suoramarkkinointiviesteissä ilmoitettavaa kieltomahdollisuutta.

TIETOTURVA

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia suojellaksemme keräämäämme ja
käsittelemäämme henkilötietoa. Turvallisuuskontrollimme on suunniteltu ylläpitämään asianmukaista
luottamuksellisuustasoa, eheyttä, saatavuutta, sietokykyä sekä kykyä tietojen palauttamiseen. Testaamme
järjestelmiämme jatkuvasti haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia yksityisyydensuojaasi, informoimme sinua, muita asianosaisia ja viranomaisia soveltuvan lain mukaisesti tietoturvaloukkauksesta niin pian kuin mahdollista.

VALITUKSEN TEKEMINEN

Mikäli koet, että henkilötietoihisi liittyvä käsittelymme ei ole tapahtunut soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa paikallinen tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi).


 

VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

PINDORA OY:N VERKKOKAUPAN KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT 

1. YLEISTÄ

Näitä verkkokaupan käyttö- ja sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Pindora Oy:n (”Pindora” tai ”me”), hallinnoiman verkkosivuston pindora.fi ja verkkosivustolla olevan verkkokaupan käyttöön sekä verkkokaupasta kulloinkin ostettavien tuotteiden kauppaan (verkkosivusto ja verkkokauppa yhdessä ”Sivusto”). Näitä Sopimusehtoja sovelletaan myös Pindoran tuotteiden myyntiin muilla mahdollisilla etämyyntikanavilla, jollei toisin ole sovittu. 

Käyttämällä Sivustoa tai ostamalla tuotteita Sivustolta käyttäjä (”Käyttäjä”, ”Asiakas” tai ”sinä”) hyväksyy nämä Sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kehotamme sinua tutustumaan näihin Sopimusehtoihin ennen kuin käytät Sivustoa tai tilaat Sivustolta tuotteita.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää Sivuston sisältöä, hintoja, valikoimaa ja työkaluja tai lopettaa Sivuston tarjoamisen kokonaan, tilapäisesti tai osittain ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle. Pidätämme myös oikeuden aika ajoin muuttaa näitä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ovat nähtävissä Sivustolla. Muutokset tulevat Käyttäjää sitovaksi Käyttäjän jatkaessa Sivuston käyttöä ja tilauksen osalta Asiakkaan tilattaessa tuotteita Sivustolta taikka, olennaisten muutosten osalta, kolmenkymmenen päivän (30) kuluttua siitä, kun olemme informoineet tiedossamme olevia Käyttäjiä olennaisista muutoksista Sopimusehtoihin. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Sopimusehtojen muutoksia, on Käyttäjän välittömästi lopetettava Sivuston käyttö.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan Sivustolta tekemiin tilauksiin soveltuvat Sopimusehdot määräytyvät tilausta koskevan tilausvahvistuksen vastaanottohetken mukaan.

Nämä Sopimusehdot yhdessä tekemäsi tilauksen (”Tilaus”) kanssa muodostavat sitovan sopimuksen (”Sopimus”) sinun ja Pindoran välillä koskien Sivuston käyttöä ja Sivustolta tilattavissa olevien tuotteiden myyntiä. 

Toimitamme Sivustoltamme tilattavissa olevia tuotteitamme kuluttajan asemassa oleville Asiakkaille Suomen alueella. Asiakas ymmärtää, että Sivuston kautta ei voi tilata tuotteita elinkeino- tai jälleenmyyntitarkoituksiin. Tilausten tekeminen ja tuotteiden ostaminen Sivustolta edellyttää Asiakkaalta täysivaltaisuutta.

2. YHTEYSTIETOMME

Pindora Oy 

Y-tunnus 2790322-6

Veneentekijäntie 8

00210 Helsinki

support@pindora.fi

+358 40 626 2510

3. REKISTERÖITYMINEN SEKÄ SIVUSTON KÄYTTÄMINEN JA KÄYTETTÄVYYS

Tilausten tekeminen Sivustolta edellyttää Sivustolla Tilauksen yhteydessä vaadittavien tietojen antamista. Tilauksen tekeminen Sivustoltamme ei edellytä rekisteröitymistä Sivuston Käyttäjäksi. Voit halutessasi rekisteröityä Sivuston Käyttäjäksi luomalla asiakastilin. Rekisteröityminen on maksutonta. Huomaathan, että Laitteen käyttäminen edellyttää käyttäjätilin luomista Pindoran Palveluun.

Käyttäjä vastaa Sivustolla antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjä on velvollinen pitämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa eikä niitä saa siirtää, ilmaista tai lainata kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa kaikista asiakastilinsä kautta tapahtuvista toimista Sivustolla, kuten asioimisesta verkkokaupassa. Sinun tulee olla välittömästi yhteydessä meihin, jos huomaat tai epäilet, että käyttäjätunnuksesi tai salasanasi ei ole pysynyt salassa tai että tunnuksiasi on käytetty väärin. Meillä on oikeus estää pääsysi asiakastilillesi syytä ilmoittamatta, jos epäilemme asiakastiliisi kohdistuvia väärinkäytöksiä tai petoksia.

Pindora ei missään olosuhteissa ole vastuussa Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä.

Sivustomme saattaa sisältää osioita ja toiminnallisuuksia, mukaan lukien verkkokauppa, joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Sopimusehtojen lisäksi Sivustolta erikseen ilmeneviä ehtoja tai ohjeita. Käyttäjä saa käyttää Sivustoa vain näiden Sopimusehtojen ja edellä mainittujen muiden ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Sivuston sisältöä vain henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 

Sivusto ja sen sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on Pindoran ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. 

Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoa lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sivustoa tai sen sisältöä tai niiden osaa. Käyttäjä ei myöskään saa, ilman Pindoran kirjallista lupaa, jakaa, levittää, välittää, julkisesti esittää, valmistaa kappaleita tai muulla tavoin saattaa Sivuston sisältöä (muokattuna tai sellaisenaan) yleisön saataville. Käyttäjä ei saa myöskään keskeyttää tai yrittää keskeyttää taikka häiritä tai yrittää häiritä Sivuston toimintaa.

Jos Käyttäjä on toiminut näiden Sopimusehtojen, Sivustolla erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti, meillä on oikeus estää Käyttäjän pääsy Sivustolle ja kieltää Sivuston käyttäminen.

Sivusto ja sen sisältö tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. On mahdollista, ettei Sivusto tai jokin sen toiminnallisuus ole Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti ja virheettömästi. Sivuston toiminta tai jotkut toiminnallisuudet voivat olla riippuvaisia esimerkiksi Käyttäjän käyttämistä laitteista ja verkkoyhteyksistä. 

Pindora ei vastaa mahdollisista Sivuston käyttöön liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita saattaa aiheutua mm. sen vuoksi, ettei Käyttäjällä ole tilapäisesti, kokonaan tai osittain pääsyä Sivustolle johtuen teknisestä viasta tai muusta seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Pindora ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Sivuston toimivuudesta, saatavuudesta, toiminallisuuksista, ominaisuuksista, virheettömyydestä, viruksettomuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä käyttää Sivustoa omalla vastuullaan ja vastaa Sivuston käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, suojaamisesta sekä näihin liittyvistä välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

Pindora kerää ja käsittelee Sivustolle rekisteröityneiden tai Sivustolla muutoin henkilötietoja antaneiden Käyttäjien ja Asiakkaiden henkilötietoja Sivuston tietosuojaselosteen, soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä toimivaltaisten tietosuojaviranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilötietojen käsittely Sivuston yhteydessä on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa, joka löytyy täältä.

4. TUOTTEET JA NIIDEN SAATAVUUS 

Myymme tällä hetkellä Sivustolla mm. standardimuotoisia IoT-laitteita (”Laite”), jotka asennettuna, konfiguroituna ja verkkoon liitettynä muuttavat yksityiskäyttöön tarkoitetun lukollisen oven lukitusjärjestelmän ns. älyoveksi. Sivustolla kulloinkin myytävien tuotteiden saatavuustiedot, arvioitu toimitusaika, tuotetiedot, käyttöohjeet sekä muut pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset etämyynnin ennakkotiedot ovat saatavilla Sivustolla ennen Tilauksen tekemistä. Tilauksiin soveltuu Asiakkaan kuluttajasuojalainsäädännön mukainen etämyynnin peruutus- ja palautusoikeus alla kohdassa 8. kuvatulla tavalla.

Asiakkaan tulee itse asentaa, konfiguroida sekä liittää Sivustolta ostettu Laite verkkoon. Pindora ei vastaa Laitteen asennuksesta Asiakkaan oveen eikä tarjoa asennuspalveluita. Asiakas voi tilata Laitteen asennuspalveluita Sivustolla ilmoitetuilta Pindoran asennuspalveluita tarjoavilta kumppaneilta. Pindora ei missään tilanteessa ole Asiakkaan ja Sivustolla ilmoitetun asennuspalveluita tarjoavan kumppanin välisen palvelusopimuksen osapuoli eikä vastaa tällaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä Asiakasta kohtaan. Asiakkaan tulee tutustua huolella Sivustolla ilmoitetun asennuspalveluita tarjoavan kumppanin sopimusehtoihin, mikäli Asiakas tilaa Laitteen asennuspalveluita Sivustolla ilmoitetulta Pindoran asennuspalveluita tarjoavalta kumppanilta.

Emme takaa Sivustolla myymiemme tuotteiden keskeytymätöntä saatavuutta. Mikäli tuote ei ole saatavilla Tilauksen tekemisen jälkeen, informoimme Asiakasta välittömästi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tällöin voit joko tilata vaihtoehtoisen tuotteen tai peruuttaa Tilauksesi ilman kustannuksia.

Pindora ei vastaa tuotteiden loppumisesta tai niiden saatavuuden puutteesta koskien Asiakkaan Tilauksia, joita Pindora ei ole vielä hyväksynyt. Pindora varaa oikeuden muuttaa Sivustolla tarjottavaa tuotevalikoimaa koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Varmistaaksemme palvelumme laadun sekä tuotteidemme paremman saatavuuden kaikille Asiakkaille Sivustolla, Pindora varaa oikeuden rajoittaa ostettavien tuotteiden lukumäärää per Asiakas soveltuvan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti.

5. TILAUKSET, HINNAT JA MAKSAMINEN

Tilaaminen

Tilattaessa tuotteita Sivustolta sitova Sopimus Pindoran ja Asiakkaan välille syntyy, kun Pindora lähettää Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen sähköpostitse, jossa tuotteen saatavuus ja arvioitu toimitusaika vahvistetaan, taikka tuotteiden toimitushetkellä, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.  

Sivustolla myytäviä tuotteita koskevan Tilauksen tekeminen edellyttää Asiakkaalta täysivaltaisuutta, Sopimusehtojen hyväksymistä ja noudattamista, toimitusosoitteen sijaitsemista Pindoran määrittämällä toimitusalueella sekä Sivustolla Tilauksen yhteydessä vaadittujen oikeiden ja ajantasaisten tietojen antamista.

Tilaaminen Sivustolla tapahtuu lisäämällä tuote ostoskoriin, valitsemalla toimitustapa, toimitusosoite sekä maksutapa ja painamalla lopuksi ”vahvista tilaus”-painiketta. Tehty Tilaus sitoo Asiakasta tämän painettua ”vahvista tilaus”-painiketta. Tilattavaan tuotteeseen liittyvät tuotetiedot ovat nähtävillä Sivustolla ennen Tilauksen tekemistä.

Mahdolliset Sivustolla tarjottavat kampanja-, alennus- ja etukoodit ovat kertakäyttöisiä, eikä niitä voi yhdistää muihin koodeihin tai tarjouksiin. Kampanja-, alennus- tai etukoodia ei huomioida tai hyvitetä Tilauksen tekemisen jälkeen.

Pindora pidättää oikeuden olla hyväksymättä Asiakkaan Tilausta perustellusta syystä, mukaan lukien vireillä oleva riita Asiakkaan ja Pindoran välillä, epäily Sopimusehtojen rikkomisesta tai petollisesta toiminnasta taikka muu Pindoran oikeutettu etu.

Hinnat

Sivustolla ilmoitetut tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat eivät sisällä tuotteiden toimitus- ja postikuluja, vaan ne lisätään hintaan valitun toimitustavan ja toimitusosoitteen mukaisesti. Tilaukseen soveltuva toimitus- ja postikulu sekä lopullinen kokonaishinta ilmenee Sivustolta ennen Tilauksen tekemistä.

Hinnat sekä toimitus- ja postikulut ilmoitetaan Sivustolla euroissa (EUR). Sivustolla ilmoitetut tuotteiden hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron. 

Pindora pidättää oikeuden milloin tahansa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla muuttaa Sivustolla ilmoitettuja tuotteiden hintoja sekä korjata mahdolliset virheet ilmoitetuissa hinnoissa. Asiakkaan tilaukseen soveltuu aina tilaushetkellä Sivustolla voimassaoleva hinta.

Maksaminen

Asiakas maksaa Sivustolta tilattavat tuotteet niillä maksutavoilla, jotka Pindoran maksupalveluntarjoajakumppanina toimiva Paytrail Oyj kulloinkin Sivustolla tarjoaa. Paytrail Oyj:n kulloinkin soveltuvat maksuehdot on löydettävissä täältä. Paytrail Oyj välittää Asiakkaan maksun Pindoralle ja maksunsaajana Asiakkaan tiliotteella tai korttilaskulla näkyy Paytrail Oyj. Suorittamalla maksun Sivustolla Asiakas hyväksyy Paytrail Oyj:n maksuehdot.

Pindora ei vastaa Sivuston kautta tilattuihin tuotteisiin liittyvien maksutransaktioiden toteuttamisesta tai niihin liittyvistä mahdollista ongelmista. Mikäli Asiakkaan maksussa ilmenee ongelmia, tulee Asiakkaan olla yhteydessä Paytrail Oyj:hin, jonka yhteystiedot löytyvät Sivustolta.

Pindora lähettää Asiakkaalle tilattuja tuotteita koskevan kirjallisen tilausvahvistuksen, kun Paytrail Oyj on hyväksynyt Asiakkaan maksun.

Pindora ei tallenna tai kerää Sivuston kautta pankki- tai maksukorttitietoja, jotka Asiakas toimittaa Paytrail Oyj:lle maksutransaktion yhteydessä.

6. TOIMITUS

Pindora käyttää Sivuston kautta tilattavien tuotteiden toimittamisessa Sivustolla kulloinkin nimettyjä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka toimittavat tuotteet Asiakkaille Pindoran ja valitun palveluntarjoajan välisen kuljetussopimuksen perusteella. Toimituskustannukset lisätään edellä kuvatulla tavalla tuotteen hintaan.

Pindora pidättää kuitenkin oikeuden milloin tahansa muuttaa Sivustolla tarjolla olevia tuotteiden toimitustapoja. Kulloinkin tarjolla olevat toimitustavat käyvät ilmi Sivustolta.

Tuotteiden toimitusajat riippuvat tuotteen saatavuudesta sekä toimituspaikasta. Sivustolla tilauksen yhteydessä ilmoitettavat toimitusajat ovat arvioita ja Pindoran kulloinkin käyttämä ulkopuolinen palveluntarjoaja, Postia lukuunottamatta, ottaa Asiakkaaseen yhteyttä sopiakseen tarkasta toimitusajankohdasta. 

Mikäli Sivustolta tilattua tuotetta ei ole saatavilla tai emme toimita tilattua tuotetta kohtuullisessa ajassa, voi Asiakas peruuttaa Tilauksen. Hyvitämme tällöin Asiakkaan maksaman hinnan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos Asiakas ei vastaanota toimitusta sille määriteltynä ajankohtana, tuotteet palautuvat Pindoralle. Vastaanottamattomista toimituksista veloitamme Asiakkaalta kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei Asiakas vastaanottanut toimitusta sovitusti, kuten esimerkiksi palautuslähetyksen ja uuden toimituksen kustannukset.

Pindora vastaa Sivuston kautta tilattujen tuotteiden häviämisestä tai vahingoittumisesta toimituksen aikana.

7. REKLAMAATIO

Asiakkaan tulee Sivustolta tilatun tuotteen vastaanoton yhteydessä tarkastaa, että toimitus on oikea ja ulkoisesti ehjä. Havaitessasi vaurion, merkitse vaurio palautuslomakkeeseen ja ilmoita mahdollisista näkyvistä vauriosta Pindoran asiakaspalveluun seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen tehtyjä ilmoituksia tuotteisiin liittyvistä kuljetusvaurioista ei hyväksytä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteessa olevista virheistä Pindoran asiakaspalveluun kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen. 

8. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus Sivustolta tilattuihin tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan varmennetulla tavalla maksettu.

Vaaranvastuu Sivustolta tilattuihin tuotteisiin siirtyy Pindoralta Asiakkaalle, kun tuotteet on toimitettu Asiakkaan tilauksessa yksilöityyn toimitusosoitteeseen.

9. LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on soveltuvan pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukainen oikeus peruuttaa Sivuston kautta tehty Tilaus ilmoittamalla siitä Pindoralle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta. Peruuttaminen ei aiheuta Asiakkaalle kustannuksia eikä sitä tarvitse perustella. Mainitun ajanjakson kuluttua umpeen Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta.

Peruuttamisoikeus ei koske tilanteita, joissa Sivustolta tilattua tuotetta on muunneltu Asiakkaan pyynnöstä tai tämän toiveiden mukaisesti.

Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää peruuttamisilmoituksen tekemistä Pindoralle. Peruuttamisilmoituksen voi tehdä postitse tai sähköpostilla Sopimusehtojen mukaiseen osoitteeseen. Ilmoituksesta on käytävä ilmi Asiakkaan yksiselitteinen ja yksilöity päätös peruuttaa kyseinen tilaus. Halutessasi voit käyttää alla olevaa peruuttamislomaketta, mutta tämä ei ole pakollista. Voit myös täyttää ja lähettää peruuttamislomakkeen tai muun yksiselitteisen ilmoituksen Sivustolla käyttäen yhteydenottolomaketta, joka löytyy Sivustolta.

Sinun katsotaan peruuttaneen Tilauksen määräajassa, mikäli lähetät peruuttamisilmoituksesi ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamislomake

Jos haluat peruuttaa Tilauksen tällä peruuttamislomakkeella, ole hyvä ja täytä lomake ja palauta se meille. Vaihtoehtoisesti voit myös peruuttaa Tilauksen edellä esitetyllä tavalla. 

Vastaanottaja: Pindora Oy, Veneentekijäntie 8, 00210 Helsinki, Suomi; faksi: +XXXXX; sähköposti: XXX@XXX.XX Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tuotteiden toimittamista (*)/: — tilauspäivä (*)/vastaanottopäivä (*) — asiakkaan nimi — asiakkaan osoite — päivämäärä (*) Tarpeeton yliviivataan.

Peruuttamisen vaikutukset

Peruuttaessasi Tilauksen Sopimusehtojen mukaisesti, olemme velvollisia palauttamaan kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimitus- ja postikulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka ovat aiheutuneet valinnastasi käyttää tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavaa toimitustapaa) ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jona vastaanotimme peruuttamisilmoituksesi. Tätä tarkoitusta varten sinun tulee ilmoittaa meille tilitietosi maksujen palautusta varten, jos alun perin maksoit Tilauksesi laskulla tai verkkopankin kautta. Tällöin palautamme maksut neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä peruuttamisilmoituksen jälkeen, jona toimitit meille tilitietosi maksujen palautusta varten. Palautamme maksun käyttäen samaa maksutapaa, jota käytit Tilausta alun perin tehdessäsi, ellemme ole nimenomaisesti sopineet kanssasi toisin. Emme veloita sinulta mitään maksun palautuksesta.

Pindora pidättää oikeuden lykätä maksun palauttamista siihen saakka, kunnes olemme vastaanottaneet palauttamasi tuotteet tai olet osoittanut palauttaneesi tuotteet (sen mukaan, kumpi mainituista tapahtuu ensin). Asiakkaan tulee palauttaa tai luovuttaa meille kaikki tuotteet ilman aiheetonta viivästystä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jona Asiakas ilmoitti meille Tilauksen peruuttamisesta. 

Pindora vastaa palautuksesta aiheutuvista toimitus- ja postikuluista siltä osin, kun Sivustolta tilattujen tuotteiden alkuperäinen toimitusmaa on Suomi. 

Asiakas vastaa sellaisesta palautettujen tuotteiden arvon alentumisesta, joka on aiheutunut tuotteiden epäasianmukaisesta käsittelystä sen kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden arvioimisessa ja tuotteen osien katoamisesta vaaranvastuun siirryttyä asiakkaalle. Arvioidessasi tuotteiden kuntoa, ominaisuuksia tai toimivuutta, voit tavanomaisella tavalla avata tai poistaa tuotteiden pakkauksen todetaksesi tuotteen ominaisuudet ja toimivuuden sekä tutkiaksesi tuotetta vastaavasti kuin kaupassa asioidessa on tapana.

10. LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU

Pindoran virhevastuu Sivustolla myytyihin tuotteisiin liittyen määräytyy soveltuvan pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti. Mikäli huomaat tuotteessa virheen, ole yhteydessä Pindoran asiakaspalveluun, vaikka tilauksen peruuttamisaika olisi jo kulunut umpeen. 

Jollei pakottavasta kuluttajasuojalainsäädännöstä muuta johdu, Asiakas ei voi vedota virheeseen, josta hän ei ole reklamoinut Pindoralle kohdan 7. mukaisten aikarajojen puitteissa.

Pindoralla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle, virheetön, vastaava tuote, ellei käsillä ole ylivoimainen este tai tästä aiheutuisi Pindoralle kohtuuttomia kustannuksia. 

Pindora ei tarjoa Sivustolta tilattaviin tuotteisiin sopimusperusteista takuuta. Mikäli tuotteen tiettyyn osaan liittyy osan valmistajan antama takuu, ilmoitetaan tästä tuotteen tuotetiedoissa Sivustolla. Tilauksen mukana tullut lähete toimii näissä tapauksissa takuutodistuksena ja asianomaiseen tuotteen osaan sovelletaan osan mukana tulleita kolmannen osapuolen takuuehtoja, joihin saattaa sisältyä rajoituksia.

11. VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainnsäädännöstä muuta johdu, emme vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien mainevahingot, käyttöhyödyn menetys ja tietojen menettäminen. 

Vahingonkorvausvastuumme rajoittuu aina enintään viiteentoista (15) prosenttiin kyseessä olevan Tilauksen arvonlisäverottomasta hinnasta tai viiteen sataan (500) euroon, riippuen siitä kumpi summa on matalampi.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Pindora ei ole vastuussa Käyttäjää kohtaan vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä Sopimusehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka johtuu Pindoran vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jonka vaikutuksia Pindora ei kykene välttämään tai voittamaan taikka joiden välttäminen ja voittaminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai kustannuksia. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi, mutta ei tähän rajoittuen, luonnonmullistusta, tulipaloa, tuonti- ja vientirajoituksia, tulvaa, sotatoimea, terroristista tekoa, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, työtaistelutoimea, vallankumousta, pandemiaa, epidemiaa, viranomaisten toimenpidettä, tuomioistuimen määräystä tai Pindoran alihankkijoiden suoritusestettä. Pindora on velvollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan Käyttäjälle ylivoimaisen esteen käsilläolosta.

Pindora on velvollinen täyttämään Sopimusehtojen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen poistuttua. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia, mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kolmekymmentä (30) päivää.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Sopimusehtoihin sekä mahdollisiin Pindoran ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ja/tai tilausta koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla. Jos Sopimusehtoja ja kauppasopimusta ja/tai tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, sinun tulee olla yhteydessä lähimmän maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Voit myös saattaa Sopimusehtoihin ja kauppasopimukseen ja/tai tilaukseen liittyvän erimielisyyden ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän niin kutsutun verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr). 

Sopimusehtoihin ja kauppasopimukseen ja/tai tilaukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana myös asuinpaikkansa toimivaltaisessa alioikeudessa.


 

VERKKOKAUPAN MAKSUEHDOT

Käytössämme on Paytrail Oyj:n maksupalvelut ja sovellamme verkkokauppamme maksuissa heidän maksuehtojaan.

Maksupalvelutarjoaja:

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Maksutavat:

 • Kotimaisten pankkien verkkomaksupainikkeet: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki
 • Lasku- ja osamaksupalvelu: Collector Bank (ehdot täällä)
 • Korttimaksaminen: Visa, Visa Electron, Mastercard ja American Express
 • Mobiilimaksaminen: MobilePay

Ajankohtaisen maksutapavalikoiman näet aina ennen ostostesi vahvistamista.


LISÄTIETOA JA MAKSUEHDOT: COLLECTOR LASKU/OSAMAKSU

Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle.

Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä.

Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä.

Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin.

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa oma.collector.fi. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: KAUPPIAAN NIMI verkkokaupassa sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 2,95 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty KAUPPIAAN NIMI verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 28,5 %, luottokustannusten yhteismäärä 402 €, maksettava kokonaismäärä 1 402 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Luottoehdot

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. Lisätietoja www.collector.fi

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Collector Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä:
Tarkempi palvelukuvaus: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_All_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf